System obudowy ościeży

System z kotwami i system Vario

Do szybkiego, czystego i ekonomicznego obudowywania ościeży przy wymianie okien EXTE oferuje dwa systemy. System z kotwami stosuje się do obudowy ościeży o  kącie prostym, natomiast system Vario umożliwia łatwą obudowę ościeży skośnych.

  • Reveal cladding systems
  • Reveal cladding systems