Nowości 2020 – Prowadnice rolet

Bioniczny design zwiększa stabilność

Wipperfürth. Dla prowadzenia elementów rolet do okien i drzwi nie ma innego rozwiązania niż prowadnice. EXTE oferuje najnowszą generację tego ważnego osprzętu z nową, bioniczną geometrią wewnętrzną i nowym zatrzaskiem. Celem nowego opracowania było zwiększenie stabilności z uwagi na rosnące temperatury zewnętrzne.

PVC może trwale odkształcać się pod wpływem wysokich temperatur i jednoczesnego obciążenia masą wzgl. siłą. Ponadto ten materiał ulega wydłużeniu termicznemu, które w przypadku białych profili może osiągać wartość 0,3%, a w przypadku profili kolorowych 0,5% długości profilu. Te właściwości w kombinacji z trendem do stosowania ciemnych dekorów i wadliwym montażem, np. nieprawidłowym założeniem taśmy rozprężnej, mogą doprowadzić do wyraźnego pogorszenia funkcji wskutek odkształceń termicznych. Dzięki wysokim nakładom na prace badawczo-rozwojowe specjaliście od skrzyń roletowych z Wipperfürth udało się znacznie zwiększyć stabilność łącznie 11 prowadnic rolet z PVC bez zmiany ich wymiarów. Podstawą tego osiągnięcia jest nowy bioniczny design. który opracowano pod kątem optymalnej odporności na odkształcanie. Wzorem dla geometrii nowych szyn prowadnic są naturalne układy biologiczne, których zasady konstrukcyjne inżynierowie-projektanci wykorzystali z pomocą specjalnych metod obliczeniowych.

 

Minimalne odkształcenie i zwiększona wytrzymałość
Nowe prowadnice z ich zoptymalizowaną pod kątem odporności na odkształcanie konstrukcją charakteryzują się teraz sztywnością większą o 76% od poprzedniej. Specjalnie ze względu na podwyższone wymagania ciemnych profili z foliami dekoracyjnymi dodatkowo wzmocniono geometrię prowadnic. Maksymalnie możliwe odkształcenie zostało przez obniżone o dalsze 50%.

Inżynierom EXTE udała się ponadto taka poprawa dolnej geometrii zatrzasku, że siły ściągające między szyną i wkrętem nyplowym mogły zostać podwyższone o 42%. Jednocześnie nowy zaczep zamyka się pod jednostronnym naciskiem, co zapobiega niezamierzonemu odłączaniu się prowadnicy od ościeżnicy. W rezultacie stabilność i przyjazność dla montera wyraźnie się zwiększyły.

 

Firma EXTE z Wipperfürth specjalizuje się w produkcji systemów skrzyń roletowych i osprzętu do okien. Jako partner przemysłu budowlanego EXTE zaopatruje wykonawców domów systemowych, producentów okien i konfekcjonerów. Przedsiębiorstwo jest w swojej branży liderem pod względem cen i technologii. Wszystkie systemy i narzędzia EXTE projektuje i wytwarza w swoich trzech zakładach w Niemczech, dystrybucja w Polsce EXTE Sp. z o.o. Gliwice (www.exte.pl).

Kontakt prasowy
Dr. Andreas Brandt
Hunsrückstraße 15
40822 Mettmann
Tel +49 173 7111715
office@brandt.net

Wróć